Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), mezinárodní mírová organizace, byla založena pro celosvětový mír a ukončení válek.

Je také nevládní organizací se zvláštním poradním statusem při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) a je přidružena k Oddělení OSN pro globální komunikaci (DGC) a metropolitní vládě v Soulu.

S posláním dosáhnout celosvětového míru prostřednictvím nebeské kultury a obnovit svět světlem realizuje HWPL své mírové hnutí po celém světě, přičemž spolupracuje se svým partnerem, Mezinárodní mírovou skupinou žen (IWPG), a její přidruženou organizací, Mezinárodní mírovou skupinou mládeže (IPYG).

Vedoucí představitelé různých zemí navíc spolupracují jako Poradní rada pro mír HWPL a odborníci ze všech oblastí společnosti působí jako vyslanci HWPL.

Mírové hnutí HWPL zanechá budoucím generacím největší odkaz – život místo smrti a trvalý mír místo nekonečných válek.